Het bestuur

FunctieNaam
VoorzitterMarijke Zwaag
Secretarisvacant
PenningmeesterJohn Komen
Bestuurslid Technische zakenMichiel Heimgartner
Bestuurslid LedenzakenEmiel Out
John & Marijke tijdens een wedstrijd bij ons op de baan.

Nieuws van het bestuur

Update 18.04.2019
Dit was de eerste vergadering na de ALV met het bestuur in nieuwe samenstelling. Marijke is nieuw in haar rol als voorzitter en Michiel is nu officieel verkozen als bestuurslid technische zaken. De eerste wijziging is de frequentie van vergaderen: we gaan van 1x per maand op dinsdagavond naar 2x per maand op donderdagavond na de training van 21:00 – 22:00 uur. De bedoeling is om de onderwerpen die een lange termijn of een korte termijn aanpak hebben te verspreiden over deze 2 avonden.

We hebben gepraat over de herverdeling van taken. Zo gaan de VOG’s binnenkort van Dick naar Emiel over, net zoals dat hij vanuit de ledenadministratie bezig is om over te stappen naar de software van Clubassistent. Marijke neemt allerlei voorzitterstaken van Dick over, maar er is nog veel administratie nodig om de adresseringen bij allerlei instanties te wijzigen. Ze gaat contact opnemen met de TC voor een overleg binnenkort, evenals de behoefte peilen bij onze buren KAV Holland om te vergaderen met elkaar. Voor de trainingslocatie van het winterseizoen 2019/2020 gaat zij met SRO in overleg, samen met de trainers – wat er mogelijk is om te wijzigen met als doel om de kosten van locatiehuur te verlagen.

Het bestuur heeft teruggekeken op de ALV aan de hand van de notulen die Viktor al direct na de vergadering had opgeleverd. Daar zijn we hem heel dankbaar voor, want dit zorgt ervoor dat we snel verder kunnen met alle actiepunten uit de ALV.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 9 mei van 21:00 – 22:00 uur. Mocht je suggesties hebben voor de agenda, laat het de voorzitter weten. In ieder geval zijn het Jaarplan 2019 en de opknapbeurt van het krachtcentrum geagendeerd.

Update 02.05.2019
De vergadering vanavond was met een afvaardiging van het bestuur (Michiel & Marijke) samen met de TC (Niels, Dik & Ruud). Een volle, ambitieuze agenda om er in uurtje doorheen te krijgen maar we zijn een heel eind gekomen.

Belangrijkste onderwerpen waren terugblikken (positief!) over winter 2018-2019, de huidige stand van zaken en vooruitkijken naar winter 2019-2020 in verband met reservering voor zaalhuur.

Update 09.05.2019
Bestuursvergadering met aangeschoven als geïnteresseerde voor een bestuursfunctie: Baltien de Wit. Ze is benieuwd of ze een bijdrage kan leveren en haar eerste reactie na de vergadering was ‘zoveel is er niet veranderd’ (Baltien is in het verleden al bestuurslid geweest namelijk voor onze club).

Update 16.05.2019
Overleg tussen Michiel en Ruud over de aanpassingen die kunnen gaan plaatsvinden in het krachthonk. Het power rack is aangeschaft en in augustus komt er een klusweekend: de 9e & 10e. Dan ook de nieuwe vloer er in.

Update 23.05.2019
Gezamenlijk overleg met KAV Holland, door een afvaardiging van het bestuur (John, Marijke & Michiel) in overleg met Remco, Rens & Roland.

Actiepunten zijn: onderzoeken samenwerking in trainingsgroepen, voor de beide TC’s om te zien wat lukt en ook de wens van Suomi hierin mee te nemen. Sponsorcommissie-idee van KAV bij ons bekijken. De data voor beide Clubkampioenschappen zijn afgestemd: 15 sept wij, 21 sept zij. Ideeën voor lobby richting gemeente is een belangrijk punt, als we veranderingen in de toekomst willen. Zorg voor materiaalhokken door instructiebriefjes op te hangen en onze krachthonk-verbouwingsplannen gedeeld.

Update 28.05.2019
Overdracht van beheer krachtcentrum van Peter Pijnacker na 13 jaar over naar Michiel & Marijke. Een zestal mappen vol archiefmateriaal, een doos vol sleutels en een waardevolle USB-stick vol digitaal archief.

Update 06.06.2019
Bestuursvergadering
– Clubassistent is live en aangesloten op de administratie van de Atletiekunie
– De geplande T-shirts voor trainers worden toch uitgesteld; de kosten zijn relatief hoog voor het verwachte aantal ‘draaguren’ omdat over een t-shirt al snel een jasje gaat en dan het ‘meer-zichtbaarheid’-effect verdwijnt. Het bestuur investeert liever in goede jasjes die iedereen met plezier zal dragen.
– De baanuren en zaaluren zijn doorgegeven aan SRO voor komend jaar; door de TC in overleg met het bestuur is er goed gekeken naar benodigde uren om zo te kunnen besparen.

Update 07.06.2019
Boekpresentatie biografie Adje Paulen in Hotel Lion D’Or in Haarlem. Historische plaats van betekenis met boeiende verhalen van o.a. zoon Ad Paulen en de twee schrijver van het boek. We krijgen het boek voor ons clubarchief aangeboden. Ter inzage bij bestuur op te vragen.

Update 11.06.2019
Overleg Jubileumcommissie & bestuur: Dik en Baltien vertellen John en Marijke welke plannen zij hebben. Komen ook tot overeenstemming voor beschikbaar budget en gaan verder met de voorbereidingen.

Update 12.06.2019
Marijke en Michiel zijn bij de regenachtige zomerborrel georganiseerd door SRO en SportSupport. Spreken daar toch nog met een aantal mensen, zoals Jessica, ons contactpersoon bij SportSupport en Louis Duin, die de baan onderhoudt vanuit SRO. Marijke kwam in gesprek met Sem (beheerder buitenaccommodaties) weer meer te weten over reilen en zeilen in onze gemeente.

Update 18.06.2019
Leo van der Veer heeft na goedkeuring van het bestuur een Lundiakast aangeschaft om onze archiefboeken netjes te kunnen bewaren. Deze heeft hij samen met Hans Adelaar in elkaar gezet en is nu te bewonderen in het bestuurshok.

Update 20.06.2019
Afspraak van Marijke in ons bestuurshok met Jessica, van SportSupport. Zij kan ons helpen met subsidie-aanvragen (welke zijn er en waar zijn ze voor bedoeld?) en vertelde wat er zoals speelt op het sportpark. Zoals dat de tennisvereniging ook graag meer bomen zou zien en dat DSS & Kimheim last hebben van vandalisme. Daar is binnenkort ook een gezamenlijk overleg voor ingepland om dit aan te pakken.

Update 22.06.2019
Leo gaat verder met het Archiefproject: ook de clubbladen van Atmodes gaan op de dezelfde wijze worden ingescand en gebonden in mooie naslagwerken.

Update 25.06.2019
Overleg gepland met de voorzitters van Suomi, KAV en AV Haarlem. Doel is om kennis te maken met elkaars verenigingen en te kijken naar mogelijke ondersteuning voor elkaar uitdagingen. Die uitdaging ligt bij Suomi in het vinden van trainers, bij KAV in balans weg-baanatletiek en bij Haarlem is de harde kern zo lekker op baanatletiek gefocust dat we wellicht de breedte uit het oog verliezen.

Update 01.07.2019
Bestuursvergadering zonder Michiel, die nog op vakantie is. Vooral gesproken over bovenstaande gebeurtenissen van de afgelopen maand, besloten om een tussentijdse ALV in te lassen maar daar dan een zomerborrel van te maken. Zodat we leden goed kunnen bijpraten over de jubileumplannen. En er moeten ouderavonden komen, dat pakken John & Marijke weer op – in overleg met de trainers. Om de wijzigingen voor winter 2019 en zomer 2020 te delen. Verder met plannen om meer variaties aan te brengen in abonnementen, contributie via iDeal te innen nu we Clubassistent werkend hebben en na te denken over update van de interviews die verouderd zijn op onze website.
Besloten dat bestuur zich qua jubileum wel richt op uitbreiding 90-jaar boek naar 10 jaar-overzicht in ‘boekvorm’ en bekijkt of een receptie volgend jaar met het jubileum haalbaar / wenselijk is.

Update 08.07.2019
Nieuwsbrief een weekje te laat verstuurd (normaal eind juni). Zomerstop voor John & Marijke, die gaan genieten van vakantie. Voor vragen: stuur een bericht naar Emiel, ledenadministratie@avhaarlem.nl of spreek Baltien, Michiel of Emiel aan op de baan.
Begin augustus zijn weer weer terug, fijne zomer!

Update 20.07.2019
Voorzitter Marijke is vandaag getrouwd met (webmaster) Niels Dequeker. Deze plechtigheid vond plaats in Belgie, waar de harde kern van hun vrienden van de baan bij aanwezig waren. ’s Avonds werd de ‘Trouwbeker AV Haarlem’ uitgereikt, een wisselbeker voor de vereniging die zij als getrouwd AV Haarlem-stel als eerste hebben gekregen.

Update 30.07.2019
Niels Ran ziet tijdens training dat er een dakrand van ons krachtcentrum los hangt en vraagt zich af of er geklust is / wordt. Nee, dat was niet aan de orde. Bij dakinspectie bleek dat er vandalen ons dak hebben beklommen via het hek aan de voorzijde. Via het platte dak zijn ze op het schuine dak gekomen en hebben hier het zink en bitumen weggesloopt. Dat heeft waarde, net zoals er koperdiefstal plaatsvindt op het spoor. Wat overigens ook al eerder gebeurde met het lood wat we vorig najaar kwijtraakten aan zo’n sloopklus. John en Dick Bais zijn er mee aan de slag gegaan: aangifte bij de politie, navraag bij SRO voor camerabeelden (helaas niet aanwezig) en melding bij verzekeraar. John heeft daarna het hele traject in communicatie met zowel de verzekeraar als de dakdekker in gang gezet, want de dakdekker kon gelukkig direct inspecteren en na offerte gaat hij binnenkort (half augustus) aan de slag met de herstelwerkzaamheden. Een flinke domper deze zomer!

Update 08.08.2019
Ruud werd op 6 augustus 65 jaar oud en dat is een mooie leeftijd om hem in het zonnetje te zetten. Het bestuur heeft hem een felicitatiekaart per post toegezonden. Op donderdag kwam Ruud aan op de baan en stond er nog een verrassing te wachten: de rode loper lag uitgerold en we hebben met de atleten samen ‘lang zal hij leven’ gezongen. Na de training ging hij rond met een traktatie die het bestuur beschikbaar had gesteld voor de atleten.

Update 11.08.2019
Het bestuur heeft in de persoon van Michiel & Marijke samen met Rob en Niels Ran de hele zondag besteed aan het krachthonk. De grote installatie in de hoek van de ruimte is uit elkaar gehaald en ligt nu tijdelijk in de kleedkamer, en een groot apparaat dat altijd voor de matjes stond is weggehaald (door de oud ijzerboer opgehaald). Ze hebben ruimte gemaakt door apparatuur te verplaatsen en logischer in de ruimte in te delen. Hierdoor is alles nu een stuk ruimer en is er plaats voor een power rack, wat ons krachtcentrum een upgrade gaat geven.

Update 15.08.2019
’s Middags is het power rack geleverd en ’s avonds heeft Ruud heel gelukkig rondgelopen omdat met de aanschaf van dit nieuwe apparaat een mooie toevoeging is gekomen voor zijn atleten.

Het bestuur heeft weer voltallig vergaderd en we hebben over 3 onderwerpen gesproken: de buitenkant en de binnenkant van het krachtcentrum qua planning en de maand september.
Wat buiten betreft: John is bezig met de dakdekkers, hij geeft aan dat het komende weken wordt hersteld. Hoop is dat de verzekeraar de meeste kosten dekt. Binnen zijn stappen gemaakt, er komen nog nieuwe materialen aan om de ruimte zoals in het plan ook stond nog meer te upgraden. Dit wordt zoveel mogelijk voor 1 september afgerond, als ook onze huurders weer gebruikmaken van de ruimte. Daarna maakt het bestuur een plan voor de rest van het interieur; de kleedkamers en de bestuurskamer. Het plan is ook dat de laatste glaswol de komende weken in de wand als isolatie gaat aan de voorzijde – aan de wegkant. Dat maakt de gang leeg om ander materiaal op te slaan zoals de klaptafels die nu in het bestuurshok staan.

Wat september betreft: de clubkampioenschappen komen er aan op 15 september, we gaan de laatste maand in van het zomerseizoen en hopen op mooie resultaten tijdens de promotiewedstrijd voor onze seniorenteams op 8 september in Hilversum!

Update 05.09.2019
Als bestuur hebben we een aantal zaken besproken; de voortgang van de herstelwerkzaamheden aan het dak brachten aan het licht dat het hout onder de dakranden eerst hersteld moet worden. Hiervoor heeft John een offerte bij een timmerbedrijf aangevraagd. Op deze extra kosten hadden we niet gerekend, maar is te wijten aan achterstallig onderhoud. Met een krachthonk in eigen beheer al zo’n 40 jaar, kunnen dit soort extra kosten opduiken. Binnen blijven de problemen voordoen met sleutelbezit en gebruik buiten de gehuurde uren door huurders. Michiel gaat een gebruikersovereenkomst opstellen.

Niels D. heeft een voorstel gemaakt om sponsoren te werven op basis van drie categorieën: goud, zilver en brons. Het idee wordt enthousiast ontvangen binnen het bestuur, maar voorlopig lijkt niemand de tijd ervoor te kunnen vrijmaken om actief te werken aan dit project.
Plan van Marijke en Dik is om een ouderavond voor pupillenouders te organiseren om hen te informeren over wat we doen en wie we zijn. Zeker voor nieuwe leden en bij aanvang van het winterseizoen is dit gewenst. We gaan voorstellen om de pupillen A vanaf volgend zomerseizoen niet meer op 2 tijdstippen te laten trainen, maar op één gezamenlijk tijdstip. In overleg met ouders wordt dan een ander aanvangstijdstip besproken.

Vanuit de pupillentrainers komt daarnaast de wens om alle kinderen centraal en gelijk voor 3 wedstrijden in te schrijven wat betreft de Pupillencompetitie.
Daarnaast heeft Niels R. een praktisch overzicht gemaakt met alle kosten voor accommodatiehuur en trainersvergoedingen, zodat er inzicht is voor de begroting van 2020.

Update 08.09.2020
De promotie/degradatiewedstrijd van de 2e divisie/1e divisie heeft voor het heren- als het damesteam een mooi eindresultaat opgeleverd: namelijk voor beide teams handhaving in de 2e divisie. De heren lieten zien over een uitstekende estafetteploeg te beschikken: Jurgen, Vester, Roeland en Stefan liepen snoeihard over 400, 300, 200 en 100 meter naar de beste seizoenstijd landelijk: 1.56,93.

Update 15.09.2020
Ons Clubkampioenschap bracht 66 deelnemers aan de start. Ook Marijke, de voorzitter heeft de hele meerkamp afgemaakt inclusief de afsluitende 800 meter – niet per se haar favoriet. Het goede voorbeeld geven is in ieder geval geslaagd. We kijken terug op een geslaagde dag die heel gemoedelijk is verlopen; we danken alle vrijwillig helpende handen voor hun inzet (groot en klein!).

Update 22.10.2019
De herstelwerkzaamheden aan het dak zijn klaar: John meldt dat dit naar alle tevredenheid is verlopen. Er is een extra afwateringspunt aan de voorzijde met waterpijp die op de parkeerplaats ‘neerstort’. Ook de loodslab op het lage dak is verbeterd tot waterdichte overgang.
Werkzaamheden Peter & Dick: voor de kerst is het plan om afronding isolatie te realiseren. Plus: ophangen lamp op sensor buiten en punten op hek om te voorkomen dat indringers ons dak op gaan.

Michiel is bezig met het opstellen van een huurdersovereenkomst voor de huidige en toekomstige gebruikers van het krachtcentrum. Daarbij worden ook huisregels toegevoegd.

In de vergadering wordt besloten dat het een goed plan is om een inventarisatie over wijziging zomerseizoen 2020 naar start pupillentraining om 18:00 uur onder ouders uit te voeren.

John vraagt naar sponsoren: kans om in jubileumjaar ondernemers binnen onze vereniging hier over te benaderen. Baltien geeft aan dat er een sponsorbord komt vanuit de jubileumcommissie.

Besloten is om alle nieuwe leden weer automatisch toe te voegen aan de nieuwsbrief. We missen in de communicatie nu teveel mensen, maar dat is een gevoel. Actie Emiel om nieuwe leden via de site in te schrijven of een batch per maand/kwartaal door te geven aan Marijke zodat deze aan MailChimp kunnen worden toegevoegd.

Telefonisch is ook besproken tussen Emiel en Marijke dat Emiel een rapport met leden die in 2019 zijn ingeschreven maakt, zodat er gekeken kan worden naar ontbrekende e-mailadressen in de ledenlijst van Mailchimp.

John geeft vragen mee aan Marijke voor haar afspraak met Jessica van SportSupport: wat is de status van de JeugdSportPas? Buursportcoach? Sport-Inn december 2019?  Hij heeft zelf eerder met Lucia Groof over 18+ sporten een afspraak gehad en wacht nog op promotiemateriaal.

Update 05.11.2019
N.a.v. de renovatie aan het dak: John vermeldt dat we 2200 euro hebben uitgekeerd gekregen van de verzekering. Binnen in het krachthonk moeten de overgebleven spullen die nu in de kleedkamer liggen, nog worden opgeruimd. Michiel geeft aan dat dit in november gaat gebeuren. Tevens praat hij met meerdere partijen die interesse hebben getoond voor verhuur.

Wat kerstattenties betreft, is het voorstel om één en dezelfde attentie dit jaar voor iedereen te doen en dus geen onderscheid meer te maken tussen alcohol: bier of wijn of chocolade. Deze aankopen en uitvoering ligt bij Marijke.

De reünistenbijeenkomst was dit jaar op 2 november. De opkomst was 40 à 45 mensen en de prestatie van Paul van Gool was goed. Mensen hebben ademloos zitten luisteren, volgens Baltien.

John vraagt hoe het met de sponsorpakketten gaat? Antwoord Marijke: iemand moet dit oppakken, maar wie binnen het bestuur?

Er wordt nog gesproken over wie er voor welke prestatiebekers vanuit het bestuur in aanmerking komen. Dat kan natuurlijk niet in de openbare notulen. De uitreiking zal tijdens de Nieuwjaarsborrel zijn op 4 januari. De namen moeten in de bekers worden gegraveerd. Deze taak neemt Marijke op zich, en hiervoor gaat ze naar EuroSportprijzen in de Waarderpolder.

In de nieuwsbrief zal aandacht besteed worden aan promotie voor de Grote Clubactie t.b.v. het jubileum en de inschrijving voor een mooie jubileumtrui en/of T-shirt.

Update 22.11.2019
Er wordt gewerkt door Niels D. aan een online inschrijfformulier in overleg met Emiel.

Vooruitlopend op het overleg met de TC op 1 december is de vraag al bij het bestuur neergelegd of er budget voor aanschaf materialen is? Ja, maar dit gaat in overleg met KAV Holland. De wens is er om nieuwe medicineballen aan te schaffen. Ook garageboxen zijn aan onderhoud toe.

Update 17.12.2019
Helaas moeten we afscheid nemen van Baltien als bestuurslid, in verband met privé-omstandigheden. We zijn dankbaar voor haar inzet het afgelopen half jaar. Marijke regelt een bos bloemen die ze voor de kerst nog langs zal brengen. Tevens zorgt John voor steunbloemetje voor de vrouw van Kees Roosen, Teddy – na zijn recente overlijden.

Er is gesproken over of we de contributie zouden moeten verhogen in 2020. Gezien de baanhuur en trainersvergoedingen wel in verhouding moeten blijven met de contributie die binnenkomt. Er wordt geen concrete beslissing genomen.

De spullen in de kleedkamer die opgeruimd moesten worden, zijn heel vriendelijk door Leo afgevoerd naar de stort. De verzoeken voor opgave van de meterstanden voor energie en water zijn bij John terecht gekomen. Michiel gaat een planning maken voor de verhuurders van het krachthonk, zodat we overzicht hebben wie wanneer huurt.

Kerstupdate
De kerstattentie kreeg dit jaar een warm tintje: een fleecedeken met een zakje kerstchocolade er bij. De boodschap is dat we al onze vrijwilligers zien als een warme ‘schil’ van mensen om ons als bestuur heen en we absoluut niet zonder hen kunnen. We hopen dat iedereen zich hier dan ook warm mee kan houden letterlijk – en warm wil blijven lopen voor de club in 2020 en de verdere toekomst. (En puur praktisch: zo’n dekentje is ook ideaal om mee te nemen naar wedstrijden.)

Update 04.01.2020
We hebben het jaar feestelijk ingeluid met de Nieuwjaarsborrel op zaterdagavond 4 januari. Het thema was GOUD en de aankleding was daarop aangepast. Ook hadden verschillende gasten aandacht besteed aan hun outfit. Met zowel activiteiten voor de junioren, als quizvragen later op de avond voor de senioren – was er voor elk wat wils te beleven.

 1. De PH-Prestatiebeker voor opvallende prestatie van een jongere atleet tijdens de PH-wedstrijden (later: de gewone competitiewedstrijden)
  2019 voor: de prestatie op de Zweedse estafette door de senioren mannen, landelijk snelste tijd: Jurgen, Vester, Roeland en Stefan
  Tijd: 1:56,93
  Datum: 08/09/2019
  Locatie: Hilversum, tijdens de Promotiewedstrijd 2e/1e divisie
 1. Stijn Jaspers trofee /seniorenbeker
  2019 voor: Jurgen Wielart, 800 meter – 2e op de NK
 1. Senioren damesbeker
  2019 voor: Albertine Vermeer, 400 meter
  Tijd: 57,35 sec
  Datum: 26-07-2019
  Locatie: Den Haag, tijdens de NK
 1. Kreigsmanbeker, was een Zweedse trainer
  Voor zijn inzet als hordentrainer, grote betrokkenheid bij zijn atleten.
  2019 voor: Dick Bais als hordentrainer
 1. De Evert van Ravensberg award
  Wordt uitgereikt door zijn broer Frank, aan Ad Appel voor zijn prestaties / Jungfrau marathon
 1. 2019: CD junioren meisjes voor: Babs Koeman
  5 clubrecords bij de meisjes C outdoor, o.a. het meerkamprecord aangescherpt.
 1. Joop van Drunen beker / Junioren A&B beker
  2019: Erick Könst, speerwerpen: 53,08 meter / 6 oktober 2019
 1. 2019: Junioren A&B meisjes: Vera Hijlkema, 400 meter horden
  38e op de ranglijst
  Tijd: 1:09,95
  Datum: 08/09/2019
  Locatie: Hilversum, tijdens de promotiewedstrijd 2e/1e divisie
  (Clubrecord van Jirina is binnen handbereik – 1:08,82 bij de B’s en 1:07,75 bij de A’s)
 1. Beker voor inzet en enthousiasme voor:
  Ruud Wielart! Want zijn onverminderde enthousiasme voor de sport, de club en zijn atleten mag wel eens beloond worden met een beker. Zeker in het jaar 2019 liet Ruud zien dat hij voor iedereen in de vereniging van betekenis is. Zijn betrokkenheid bij de junioren met een speciale, aanvullende training op de dinsdagen; de splitsing van groepen qua aanvangstijd op zondagochtend waardoor hij meer aandacht kan geven aan individuen; zijn aanpak om de inhoud voor lange afstandatleten te verbeteren in de winter… we kunnen nog wel even doorgaan en zijn Ruud heel dankbaar.
 1. Hil van de Mey beker voor inzet binnen de vereniging 
  2019 voor Mirthe Wiltink omdat zij veel werk doet. Inkoop/verkoop clubkleding, JC, trainerschap pupillen.
 2. Jan Hut Bokaal. Beker met opschrift het motto: ‘trouw, ijver, geest en kracht’. Dit is de beker voorprestaties op zowel sportief als organisatorisch gebied. Voor: Finn Damhoff voor kogel en zijn inzet als pupillentrainer.
 3. CD junioren jongens: Daniel de Vries, hoog 1.72

Tevens zijn de plannen voor het jubileum bekendgemaakt: de Lionsloop op tweede Paasdag zal extra aandacht besteden aan ons jubileum; op 20 juni zal een Familiedag worden georganiseerd en het eindfeest staat gepland voor 24 oktober.

Update 14.01.2020
Besproken hoe om te gaan met gebruik door huurders van het krachtcentrum buiten de afgesproken tijden. We merken atleten van KAV niet genoeg hebben aan de 1,5 uur per week, dus daarover zal het gesprek met het bestuur moeten worden aangegaan met een positieve insteek.

John gaat aan de slag met de contributie-inning. We besluiten om dit anders te doen dit jaar. In die nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan onze nieuwe manier van inning per e-mail inclusief betaalverzoek. Zo besparen we kosten op papieren brieven; per post verstuurd. Omdat het nog niet gelukt is uit te zoeken hoe deze handeling via onze software van Clubassistent werkt, moet John het handmatig doen. Hij bedenkt een systeem met betaalverzoek-linkjes per soort contributiebedrag.

Zoals het er nu naar uitziet, is de ledenvergadering in maart en zullen dus de verslagen af moeten zijn in februari.

Update 04.02.2020
Inmiddels zijn er verschillende partijen geïnteresseerd of al trainende in het krachtcentrum. Dat gaat de goede kant op. Michiel heeft contact met René van het CIOS, Richard van Move2Sport, Koos van JRT, Antoine van Kras Sport en de trainers bij KAV. Tevens is hij voor 80% klaar met de gebruikersovereenkomst en de huisregels. Dit rondt hij in februari verder af. Daarnaast zijn de bouten voor ons Matrix-toestel niet op voorraad, maar wel besteld. Dit houdt Michiel ook in de gaten voor levering tzt.

Besloten wordt om de ALV op 27 maart te houden bij de tennisvereniging in het zaaltje boven, omdat KAV de kantine eerder geboekt had om hun ALV ook op die 27e te doen. Marijke seint de ‘verslagschrijvers’ in om aan de slag te gaan.

Marijke geeft aan dat de Jurycursus volgende week begint. Emiel overweegt om dit jaar wel mee te doen.

Marijke vraagt of er interesse is om naar de netwerkbijeenkomst van SportSupport te gaan op 25 februari. Michiel denkt dat hij hier vanuit SRO aanwezig is. John had al interesse dus besluiten ze te gaan.

Update 23.02.2020
De laatste zondagtraining. We gaan dit jaar een maand eerder over naar het zomerseizoen, om zo voor de jeugd een optimalere voorbereiding in de trainingen te kunnen realiseren voor het wedstrijdseizoen dat in april start.

Update 25.02.2020
De bijeenkomst bij SRO werd door een 15 à 20-tal bestuurders van sportverenigingen in Haarlem bezocht. We hadden verwacht dat de opkomst hoger zou zijn, maar desalniettemin was deze inhoudelijk interessant voor ons. Het ging over ledenbinding en de vereniging van de toekomst. Maar ook kregen we een presentatie over het Sportakkoord met de gemeente Haarlem.

Update 03.03.2020
Wat krachthonk betreft weinig veranderingen t.o.v. vorige vergaderingen: Michiel is nog bezig met de gebruikersovereenkomst en huisregels. Koos is ondertussen een tevreden huurder op de dinsdagavond. Michiel geeft Matrix nog tot eind komende week de kans om de bouten voor het power rack te leveren.

John wil contact met iemand bij Clubassistent. Emiel gaat een oproep doen voor een call, zodat er een afspraak tot stand kan komen. Inning van contributie via betaalverzoeken loopt goed; het heeft John veel tijd gekost en volgend jaar is de wens om het via Clubassistent te verlopen. Een idee van zijn handelingen: de brief maken, in iedere brief apart een betaallink maken (hij had verwacht met minder unieke links te hoeven werken); die in de brief plakken; er een PDF van maken en dan per e-mail versturen.

Update 12.03.2020
De voorlopig laatste training doordat de maatregelen zijn afgekondigd door de regering in verband met het in Nederland aangekomen Coronavirus.

Update 17.03.2020
Eerste online vergadering.
De TIC inkoopcombinatie waar we al jaren inkomsten uit ontvangen, houdt op te bestaan. John geeft aan dat van Total en Lotto formulieren die werden verkocht, een klein deel naar sportverenigingen ging. Die is inmiddels opgeheven door de Nederlandse Loterij. Daarvan krijgen we nog één keer een afrekening.
Het bestuur wordt wekelijks overladen met e-mails die gaan over de Coronacrisis en welke impact dit heeft.

Update 31.03.2020
Marijke heeft contact gehad met verhuur bij SRO, omdat wij een urencontract hebben voor de baan zullen alle reserveringen komen te vervallen. Dat betekent dat we zelfs met terugwerkende kracht vanaf 13 maart niet meer hoeven te betalen voor baanhuur – we kunnen er immers ook geen gebruik van maken. Ruud gaat aan de slag met trainingsschema’s zodat atleten thuis aan de slag kunnen.

Het bestuur is in de periode 12 maart t/m 31 mei vooral bezig met ‘crisiscommunicatie’ en vanzelfsprekend staat alles ook een tijdje stil. Op 26 april zet Marijke haar out of office aan in verband met haar zwangerschapsverlof. De trainingen worden weer hervat vanaf 30 april voor pupillen en junioren. Corona-coördinator is Dik en samen met John schrijft hij een plan om trainingen weer veilig te laten draaien.

Update 02.06.2020
De baby van Marijke is geboren, de maand mei is voorbij dus het is tijd voor een herstart van de vergaderingen. We nemen de afgelopen periode met elkaar door en zijn dankbaar voor de goede gezondheid van ons allen & diens dierbaren. Nieuwe ALV datum wordt 30 juni en vindt online plaats.

To do: voorbereiding scenario van gebruik krachthonk. Schoonmaakprotocol; deuren open. Even afwachten op protocol van sportscholen. Verwachting per 1 juli.

Jeugdfonds Sport & Cultuur. Heeft John contact mee; wat zij nu precies te bieden hebben om kinderen te laten sporten. Vergoeding voor lidmaatschap van kinderen met HaarlemPas, nu twee aanmeldingen.

De zaterdagochtend trainingen vallen goed in de smaak en de opkomst is hoog te noemen. Beslissing om dit de hele zomer zo door te laten gaan. Interesse voor onze club komt tot uiting in aantal nieuwe leden; veelal pupillen aanwas. 10 van 12 nieuwe atleten. Volgens Dik is die ruimte er bij de pupillengroep, dus dat is alleen maar positief.

Update 16.06.2020
Emiel vraagt zich af of de kantine alweer open mag, nee helaas nog niet maar verwacht wordt per 1 juli. Dat geldt ook voor ouders weer toelaten op de baan tijdens de training. We wachten op nieuwe protocol van de Atletiekunie; mogelijk verwacht na 24 juni.

N.a.v. een incident tijdens de training verzamelt Marijke de gegevens in geval van nood van de contactpersonen van onze trainers en zal deze rondsturen aan alle trainers. Dit geldt ook voor het overzicht met sleutels, zodat bekend is wie benaderd kan worden.

Ludwien wordt zondag 80 jaar, bestuur zal een bos bloemen regelen.

Uitnodiging voor de ALV is per nieuwsbrief verstuurd vandaag. De jaarverslagen moeten nog worden afgemaakt, maar zullen op tijd gereed zijn.

AV Haarlem

Annuleren