Het bestuur

FunctieNaam
VoorzitterMarijke Zwaag
Secretarisvacant
PenningmeesterJohn Komen
Bestuurslid Technische zakenMichiel Heimgartner
Bestuurslid LedenzakenEmiel Out
John & Marijke tijdens een wedstrijd bij ons op de baan.

Nieuws van het bestuur

Update 18.04.2019
Dit was de eerste vergadering na de ALV met het bestuur in nieuwe samenstelling. Marijke is nieuw in haar rol als voorzitter en Michiel is nu officieel verkozen als bestuurslid technische zaken. De eerste wijziging is de frequentie van vergaderen: we gaan van 1x per maand op dinsdagavond naar 2x per maand op donderdagavond na de training van 21:00 – 22:00 uur. De bedoeling is om de onderwerpen die een lange termijn of een korte termijn aanpak hebben te verspreiden over deze 2 avonden.

We hebben gepraat over de herverdeling van taken. Zo gaan de VOG’s binnenkort van Dick naar Emiel over, net zoals dat hij vanuit de ledenadministratie bezig is om over te stappen naar de software van Clubassistent. Marijke neemt allerlei voorzitterstaken van Dick over, maar er is nog veel administratie nodig om de adresseringen bij allerlei instanties te wijzigen. Ze gaat contact opnemen met de TC voor een overleg binnenkort, evenals de behoefte peilen bij onze buren KAV Holland om te vergaderen met elkaar. Voor de trainingslocatie van het winterseizoen 2019/2020 gaat zij met SRO in overleg, samen met de trainers – wat er mogelijk is om te wijzigen met als doel om de kosten van locatiehuur te verlagen.

Het bestuur heeft teruggekeken op de ALV aan de hand van de notulen die Viktor al direct na de vergadering had opgeleverd. Daar zijn we hem heel dankbaar voor, want dit zorgt ervoor dat we snel verder kunnen met alle actiepunten uit de ALV.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 9 mei van 21:00 – 22:00 uur. Mocht je suggesties hebben voor de agenda, laat het de voorzitter weten. In ieder geval zijn het Jaarplan 2019 en de opknapbeurt van het krachtcentrum geagendeerd.

Update 02.05.2019
De vergadering vanavond was met een afvaardiging van het bestuur (Michiel & Marijke) samen met de TC (Niels, Dik & Ruud). Een volle, ambitieuze agenda om er in uurtje doorheen te krijgen maar we zijn een heel eind gekomen.

Belangrijkste onderwerpen waren terugblikken (positief!) over winter 2018-2019, de huidige stand van zaken en vooruitkijken naar winter 2019-2020 in verband met reservering voor zaalhuur.

Update 09.05.2019
Bestuursvergadering met aangeschoven als geïnteresseerde voor een bestuursfunctie: Baltien de Wit. Ze is benieuwd of ze een bijdrage kan leveren en haar eerste reactie na de vergadering was ‘zoveel is er niet veranderd’ (Baltien is in het verleden al bestuurslid geweest namelijk voor onze club).

Update 16.05.2019
Overleg tussen Michiel en Ruud over de aanpassingen die kunnen gaan plaatsvinden in het krachthonk. Het power rack is aangeschaft en in augustus komt er een klusweekend: de 9e & 10e. Dan ook de nieuwe vloer er in.

Update 23.05.2019
Gezamenlijk overleg met KAV Holland, door een afvaardiging van het bestuur (John, Marijke & Michiel) in overleg met Remco, Rens & Roland.

Actiepunten zijn: onderzoeken samenwerking in trainingsgroepen, voor de beide TC’s om te zien wat lukt en ook de wens van Suomi hierin mee te nemen. Sponsorcommissie-idee van KAV bij ons bekijken. De data voor beide Clubkampioenschappen zijn afgestemd: 15 sept wij, 21 sept zij. Ideeën voor lobby richting gemeente is een belangrijk punt, als we veranderingen in de toekomst willen. Zorg voor materiaalhokken door instructiebriefjes op te hangen en onze krachthonk-verbouwingsplannen gedeeld.

Update 28.05.2019
Overdracht van beheer krachtcentrum van Peter Pijnacker na 13 jaar over naar Michiel & Marijke. Een zestal mappen vol archiefmateriaal, een doos vol sleutels en een waardevolle USB-stick vol digitaal archief.

Update 06.06.2019
Bestuursvergadering
– Clubassistent is live en aangesloten op de administratie van de Atletiekunie
– De geplande T-shirts voor trainers worden toch uitgesteld; de kosten zijn relatief hoog voor het verwachte aantal ‘draaguren’ omdat over een t-shirt al snel een jasje gaat en dan het ‘meer-zichtbaarheid’-effect verdwijnt. Het bestuur investeert liever in goede jasjes die iedereen met plezier zal dragen.
– De baanuren en zaaluren zijn doorgegeven aan SRO voor komend jaar; door de TC in overleg met het bestuur is er goed gekeken naar benodigde uren om zo te kunnen besparen.

Update 07.06.2019
Boekpresentatie biografie Adje Paulen in Hotel Lion D’Or in Haarlem. Historische plaats van betekenis met boeiende verhalen van o.a. zoon Ad Paulen en de twee schrijver van het boek. We krijgen het boek voor ons clubarchief aangeboden. Ter inzage bij bestuur op te vragen.

Update 11.06.2019
Overleg Jubileumcommissie & bestuur: Dik en Baltien vertellen John en Marijke welke plannen zij hebben. Komen ook tot overeenstemming voor beschikbaar budget en gaan verder met de voorbereidingen.

Update 12.06.2019
Marijke en Michiel zijn bij de regenachtige zomerborrel georganiseerd door SRO en SportSupport. Spreken daar toch nog met een aantal mensen, zoals Jessica, ons contactpersoon bij SportSupport en Louis Duin, die de baan onderhoudt vanuit SRO. Marijke kwam in gesprek met Sem (beheerder buitenaccommodaties) weer meer te weten over reilen en zeilen in onze gemeente.

Update 18.06.2019
Leo van der Veer heeft na goedkeuring van het bestuur een Lundiakast aangeschaft om onze archiefboeken netjes te kunnen bewaren. Deze heeft hij samen met Hans Adelaar in elkaar gezet en is nu te bewonderen in het bestuurshok.

Update 20.06.2019
Afspraak van Marijke in ons bestuurshok met Jessica, van SportSupport. Zij kan ons helpen met subsidie-aanvragen (welke zijn er en waar zijn ze voor bedoeld?) en vertelde wat er zoals speelt op het sportpark. Zoals dat de tennisvereniging ook graag meer bomen zou zien en dat DSS & Kimheim last hebben van vandalisme. Daar is binnenkort ook een gezamenlijk overleg voor ingepland om dit aan te pakken.

Update 22.06.2019
Leo gaat verder met het Archiefproject: ook de clubbladen van Atmodes gaan op de dezelfde wijze worden ingescand en gebonden in mooie naslagwerken.

Update 25.06.2019
Overleg gepland met de voorzitters van Suomi, KAV en AV Haarlem. Doel is om kennis te maken met elkaars verenigingen en te kijken naar mogelijke ondersteuning voor elkaar uitdagingen. Die uitdaging ligt bij Suomi in het vinden van trainers, bij KAV in balans weg-baanatletiek en bij Haarlem is de harde kern zo lekker op baanatletiek gefocust dat we wellicht de breedte uit het oog verliezen.

Update 01.07.2019
Bestuursvergadering zonder Michiel, die nog op vakantie is. Vooral gesproken over bovenstaande gebeurtenissen van de afgelopen maand, besloten om een tussentijdse ALV in te lassen maar daar dan een zomerborrel van te maken. Zodat we leden goed kunnen bijpraten over de jubileumplannen. En er moeten ouderavonden komen, dat pakken John & Marijke weer op – in overleg met de trainers. Om de wijzigingen voor winter 2019 en zomer 2020 te delen. Verder met plannen om meer variaties aan te brengen in abonnementen, contributie via iDeal te innen nu we Clubassistent werkend hebben en na te denken over update van de interviews die verouderd zijn op onze website.
Besloten dat bestuur zich qua jubileum wel richt op uitbreiding 90-jaar boek naar 10 jaar-overzicht in ‘boekvorm’ en bekijkt of een receptie volgend jaar met het jubileum haalbaar / wenselijk is.

Update 08.07.2019
Nieuwsbrief een weekje te laat verstuurd (normaal eind juni). Zomerstop voor John & Marijke, die gaan genieten van vakantie. Voor vragen: stuur een bericht naar Emiel, ledenadministratie@avhaarlem.nl of spreek Baltien, Michiel of Emiel aan op de baan.
Begin augustus zijn weer weer terug, fijne zomer!

Update 20.07.2019
Voorzitter Marijke is vandaag getrouwd met (webmaster) Niels Dequeker. Deze plechtigheid vond plaats in Belgie, waar de harde kern van hun vrienden van de baan bij aanwezig waren. ’s Avonds werd de ‘Trouwbeker AV Haarlem’ uitgereikt, een wisselbeker voor de vereniging die zij als getrouwd AV Haarlem-stel als eerste hebben gekregen.

Update 30.07.2019
Niels Ran ziet tijdens training dat er een dakrand van ons krachtcentrum los hangt en vraagt zich af of er geklust is / wordt. Nee, dat was niet aan de orde. Bij dakinspectie bleek dat er vandalen ons dak hebben beklommen via het hek aan de voorzijde. Via het platte dak zijn ze op het schuine dak gekomen en hebben hier het zink en bitumen weggesloopt. Dat heeft waarde, net zoals er koperdiefstal plaatsvindt op het spoor. Wat overigens ook al eerder gebeurde met het lood wat we vorig najaar kwijtraakten aan zo’n sloopklus. John en Dick Bais zijn er mee aan de slag gegaan: aangifte bij de politie, navraag bij SRO voor camerabeelden (helaas niet aanwezig) en melding bij verzekeraar. John heeft daarna het hele traject in communicatie met zowel de verzekeraar als de dakdekker in gang gezet, want de dakdekker kon gelukkig direct inspecteren en na offerte gaat hij binnenkort (half augustus) aan de slag met de herstelwerkzaamheden. Een flinke domper deze zomer!

Update 08.08.2019
Ruud werd op 6 augustus 65 jaar oud en dat is een mooie leeftijd om hem in het zonnetje te zetten. Het bestuur heeft hem een felicitatiekaart per post toegezonden. Op donderdag kwam Ruud aan op de baan en stond er nog een verrassing te wachten: de rode loper lag uitgerold en we hebben met de atleten samen ‘lang zal hij leven’ gezongen. Na de training ging hij rond met een traktatie die het bestuur beschikbaar had gesteld voor de atleten.

Update 11.08.2019
Het bestuur heeft in de persoon van Michiel & Marijke samen met Rob en Niels Ran de hele zondag besteed aan het krachthonk. De grote installatie in de hoek van de ruimte is uit elkaar gehaald en ligt nu tijdelijk in de kleedkamer, en een groot apparaat dat altijd voor de matjes stond is weggehaald (door de oud ijzerboer opgehaald). Ze hebben ruimte gemaakt door apparatuur te verplaatsen en logischer in de ruimte in te delen. Hierdoor is alles nu een stuk ruimer en is er plaats voor een power rack, wat ons krachtcentrum een upgrade gaat geven.

Update 15.08.2019
’s Middags is het power rack geleverd en ’s avonds heeft Ruud heel gelukkig rondgelopen omdat met de aanschaf van dit nieuwe apparaat een mooie toevoeging is gekomen voor zijn atleten.

Het bestuur heeft weer voltallig vergaderd en we hebben over 3 onderwerpen gesproken: de buitenkant en de binnenkant van het krachtcentrum qua planning en de maand september.
Wat buiten betreft: John is bezig met de dakdekkers, hij geeft aan dat het komende weken wordt hersteld. Hoop is dat de verzekeraar de meeste kosten dekt. Binnen zijn stappen gemaakt, er komen nog nieuwe materialen aan om de ruimte zoals in het plan ook stond nog meer te upgraden. Dit wordt zoveel mogelijk voor 1 september afgerond, als ook onze huurders weer gebruikmaken van de ruimte. Daarna maakt het bestuur een plan voor de rest van het interieur; de kleedkamers en de bestuurskamer. Het plan is ook dat de laatste glaswol de komende weken in de wand als isolatie gaat aan de voorzijde – aan de wegkant. Dat maakt de gang leeg om ander materiaal op te slaan zoals de klaptafels die nu in het bestuurshok staan.

Wat september betreft: de clubkampioenschappen komen er aan op 15 september, we gaan de laatste maand in van het zomerseizoen en hopen op mooie resultaten tijdens de promotiewedstrijd voor onze seniorenteams op 8 september in Hilversum!

Update 05.09.2019
Als bestuur hebben we een aantal zaken besproken; de voortgang van de herstelwerkzaamheden aan het dak brachten aan het licht dat het hout onder de dakranden eerst hersteld moet worden. Hiervoor heeft John een offerte bij een timmerbedrijf aangevraagd. Op deze extra kosten hadden we niet gerekend, maar is te wijten aan achterstallig onderhoud. Met een krachthonk in eigen beheer al zo’n 40 jaar, kunnen dit soort extra kosten opduiken. Binnen blijven de problemen voordoen met sleutelbezit en gebruik buiten de gehuurde uren door huurders. Michiel gaat een gebruikersovereenkomst opstellen.

Niels D. heeft een voorstel gemaakt om sponsoren te werven op basis van drie categorieën: goud, zilver en brons. Het idee wordt enthousiast ontvangen binnen het bestuur, maar voorlopig lijkt niemand de tijd ervoor te kunnen vrijmaken om actief te werken aan dit project.
Plan van Marijke en Dik is om een ouderavond voor pupillenouders te organiseren om hen te informeren over wat we doen en wie we zijn. Zeker voor nieuwe leden en bij aanvang van het winterseizoen is dit gewenst. We gaan voorstellen om de pupillen A vanaf volgend zomerseizoen niet meer op 2 tijdstippen te laten trainen, maar op één gezamenlijk tijdstip. In overleg met ouders wordt dan een ander aanvangstijdstip besproken.

Vanuit de pupillentrainers komt daarnaast de wens om alle kinderen centraal en gelijk voor 3 wedstrijden in te schrijven wat betreft de Pupillencompetitie.
Daarnaast heeft Niels R. een praktisch overzicht gemaakt met alle kosten voor accommodatiehuur en trainersvergoedingen, zodat er inzicht is voor de begroting van 2020.

Update 08.09.2020
De promotie/degradatiewedstrijd van de 2e divisie/1e divisie heeft voor het heren- als het damesteam een mooi eindresultaat opgeleverd: namelijk voor beide teams handhaving in de 2e divisie. De heren lieten zien over een uitstekende estafetteploeg te beschikken: Jurgen, Vester, Roeland en Stefan liepen snoeihard over 400, 300, 200 en 100 meter naar de beste seizoenstijd landelijk: 1.56,93.

Update 15.09.2020
Ons Clubkampioenschap bracht 66 deelnemers aan de start. Ook Marijke, de voorzitter heeft de hele meerkamp afgemaakt inclusief de afsluitende 800 meter – niet per se haar favoriet. Het goede voorbeeld geven is in ieder geval geslaagd. We kijken terug op een geslaagde dag die heel gemoedelijk is verlopen; we danken alle vrijwillig helpende handen voor hun inzet (groot en klein!).

Update 22.10.2019

AV Haarlem

Annuleren