Lidmaatschap

Van harte welkom bij AV Haarlem en wat leuk dat je geïnteresseerd bent! Omdat we veel vragen krijgen over hoe en wat, hieronder wat duidelijkheid:
Wij zijn een atletiekvereniging. Je wordt dus lid en hebt een lidmaatschap dat geldt voor de gehele contractperiode; dat is ofwel een jaar of je kiest voor een half jaar: zomer of winter. We verlengen automatisch als je niet op tijd opzegt (vóór 15 november).
Je hebt dus geen vrijblijvend abonnement zoals bijv. bij een krant of tijdschrift die wel automatisch verloopt! (Zie: verenigingsrecht, bron Wet van Dam).
Er vindt geen restitutie plaats van contributiegelden over niet gebruikte trainingsperiodes.

Wat is een vereniging?
De vereniging is bij uitstek de organisatievorm die wordt gebruikt om de belangen van haar leden te behartigen. Hierbij kun je denken aan sport-, vak- en gezelligheidsverenigingen. De leden van zo’n vereniging zijn vaak nauw betrokken bij het verenigingsleven. Bron: Justitia.nl

Regel je lidmaatschap:

Inschrijven kan via het dit inschrijfformulier.

Uitschrijven kan via dit uitschrijfformulier

Heb je vragen over je lidmaatschap? Stuur dan een e-mail naar Emiel via: ledenadministratie@avhaarlem.nl

Lees verder op deze pagina voor de tarieven en voorwaarden.

Te betalen contributie voor 2022

Wij zijn geen commerciële partij; je hebt dus geen abonnement maar een lidmaatschap bij ons. Alle taken binnen de vereniging worden op vrijwillige basis uitgevoerd en daardoor kunnen we de kosten laag houden. Trainers ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding. De vereniging maakt daarnaast kosten voor het huren van de atletiekbaan en zaalruimte.

Zo’n vrijwillige organisatie zijn scheelt natuurlijk in de kosten, maar daar verwachten wij ook van leden een stukje vrijwillige inzet voor terug. De vereniging zijn we samen, dus af en toe helpen bij een wedstrijd of het draaien van een kantinedienst vinden we heel vanzelfsprekend.

Elk jaar krijgt de vereniging tevens de helft uitgekeerd van de opbrengsten uit kantineverkopen vanuit de gezamenlijke stichting met KAV Holland; je kunt ons dus ook steunen door na je training eens een kopje koffie te komen drinken en niet direct naar huis te gaan.

Wil je weten wat je per jaar betaalt? Vermenigvuldig het maandbedrag x 12 en tel daar de jaarlijkse afdracht aan de Atletiekunie bij op. In februari 2021 krijgen leden een e-mail van de penningmeester met een betaalverzoek om het nieuwe jaarbedrag te betalen.

CategorieAV Haarlem
(€ per maand)
Atletiekunie
(€ per jaar)
Jaarlid – geen training5,7518,55
Senior/Master – wedstrijdlicentie AU,
geen training
5,7543,60
Senior/Master – Training 1x per week10,7518,55
Senior/Master – Training 1x per week
+ wedstrijdlicentie Atletiekunie
10,7543,60
Senior/Master – Training 2x per week16,2518,55
Senior/Master – Training 2x per week
+ wedstrijdlicentie Atletiekunie
16,2543,60
U20/U18 (Junioren A / B)
(geboren in 2003 – 2006)
15,2532,80
U16/U14 (Junioren C / D)
(geboren in 2007 – 2010)
13,2532,80
U12/U10/U9 (Pupillen A / B / C)
(geboren in 2011 – 2014)
12,2525,05
U8 (Mini pupillen)
(geboren in 2015 en later)
12,2525,05
De MiLa-groep in actie op zondagochtend. Viktor, Graham, Daan, Raymond, Niels en Severin in baan 1 & 2 tijdens de training.

Voorwaarden

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar dient vóór 15 november te geschieden. Afmelding kan uitsluitend schriftelijk bij de ledensecretaris: ledenadministratie@avhaarlem.nl

Je wordt automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief per e-mail. Dit is namelijk onze belangrijkste communicatievorm en hij wordt gemiddeld 1x per maand verstuurd. Wanneer je deze toch niet meer wenst te ontvangen, kun je simpel klikken op ‘unsubscribe’ onderaan de nieuwsbrief.

De hoogte van de contributie hangt af van de categorie waarvan je lid wilt worden en of je aan wedstrijden mee wilt doen of niet. Ten eerste ben je éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 12,00. Verder bestaat de jaarlijkse contributie uit twee delen: de contributie voor AV Haarlem en een gedeelte voor de Atletiekunie, de nationale atletiekbond.

Het voordeel van wedstrijdlicentie is dat je aan baan- en wegwedstrijden mag meedoen. Bij een wegwedstrijd is er dan bijvoorbeeld een beter startvak voor licentiehouders en zonder licentie kun je niet meedoen aan wedstrijden omdat hier ook een verzekering bij inbegrepen is.

AV Haarlem

Annuleren